Grève dans les lycées français d’Espagne (Equinox)

Article Equinox Magazine

Souvent présentés comme un symbole de l’excellence à la française, les lycées français d’Espagne sont en grève depuis lundi contre les coupes budgétaires et suppressions de postes prévues. 

Le personnel dénonce la baisse des dotations de l’État à l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), organisme public gérant près de 500 établissements à travers le monde, suite au décret de juillet 2017 qui a fait chuter de 10% le budget global, soit une baisse de 33 millions d’euros. Les syndicats de la Fédération Syndicale Unitaire en Espagne ont appelé les personnels des lycées français à se mobiliser contre les suppression de postes de détachés.

Reportage parmi les professeurs, élèves et parents d’élèves au lycée d’Alicante, par Sophie Da Cruz Van den Bossche, par Equinox Radio ici :

http://www.equinoxmagazine.fr/2018/02/07/greve-lycees-francais-despagne/

El menyspreu estatal de les necessitats catalanes

Article d’opinió publicat a Racó Català

L’Estat acaba d’assabentar-nos que el projecte de renovació i de desviació de la «carretera N116» està abandonat per motiu de finançaments insuficients. Aquesta via que és doble de Perpinyà a Illa de Tet, ho havia de ser també fins a Prada de Conflent. Hi creiem. Però amb el costum que tenim de ser abandonats per l’estat centralitzador, és estrany creure encara coses aquestes. Fa més de 30 anys que es preveu connectar Barcelona a la resta d’Europa amb tren d’alta velocitat. La part «local» fins a Perpinyà s’ha fet però tot i la declaració d’interés europeu per part de la UE, França deixa de banda els finançaments i declara la connexió Perpinyà-Montpeller no prioritària. Aquests exemples són els més visibles però n’hi ha molts altres. El «petit tren groc» que forma part de les nostres memòries a tots com a patrimoni local (puja de Vilafranca de Conflent a la Cerdanya, seguint la vall del Tet) pateix un abandó total dels finançaments de l’Estat com de la regió a la qual pertànyem des dels anys 80. Igual per les inversions necessàries a l’aeroport de Perpinyà del qual han canviat el nom per «Sud de France» com 3 altres de la mateixa regió !
Sembla que Catalunya Nord, com la Catalunya encara autònoma, pateixi el mateix menyspreu per part del seu sistema centralitzador. Ara ens queda dues possibilitats : tenir un estatut d’autonomia o tenir un Estat propi. Però aquesta última solució només es podrà considerar quan al Sud ja no sereu més autònoms, sinó lliures.